Osteofit

Osteofit jest wyroślą kostną powstająca wskutek urazów lub mikrourazów kości i stawów. Mogą powstawać w zasadzie w całym układzie szkieletowym. Osteofity paluchów powstają najczęściej po zerwaniu płytki paznokciowej. Opuszek pozbawiony naturalnej osłony „broni się” przed urazami wytwarzając narośla kostne-osteofity, które unosząc skórę opuszka do góry, mechanicznie hamują prawidłowy wzrost paznokcia.
Przed zabiegiem usunięcia osteofitu konieczna jest konsultacja, w trakcie której szczegółowo omówiony zostanie przebieg zabiegu, spodziewane efekty oraz postepowanie pooperacyjne. Sam zabieg jest początkiem terapii. W dalszym etapie konieczne będą regularne wizyty podologiczne, stosowanie klamer, taping oraz często fizjoterapia.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Trwa około 1 godziny. Polega na nacięciu opuszka, usunięciu osteofitu oraz plastyce opuszka.